Dane personalne
Imię i nazwisko profesor dr hab. inż. Dorota Antos
Telefon +48 17 865 1853
Email
Budynek H
Nr pokoju 142B
Adres al. Powstańców Warszawy 6; 35-959 Rzeszów
Jednostka organizacyjna Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Informacje o pracowniku w wyszukiwarce PRz
Życiorys naukowy

Życiorys naukowy

Edukacja:
2012: Profesor tytularny
2003: Doktor habilitowany, Otto-von-Guericke Universitaet in Magdeburg, NRF; tytuł monografii: “Techniki gradientowe w chromatografii preparatywnej”. Tytuł nostryfikowany w Polsce - nadano tytuł doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie dyscypliny naukowej Inżynieria Chemiczna.
1998: Doktor nauk technicznych, Politechnika Wrocławska; tytuł pracy: “Dynamika kolumny w chromatografii preparatywnej”. Praca obroniona z wyróżnieniem.
1987: Mgr inż., Politechnika Rzeszowska; tytuł pracy: “Deaktywacja katalizatora w katalizie heterogenicznej”


Aktywność zawodowa:


od 2014 profesor zwyczajny Politechniki Rzeszowskiej

2004-2014 profesor Politechniki Rzeszowskiej,
1998-2003: adiunkt Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej,
1998-1990: asystent Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej,
1990-1997: technolog w Zakładach Nowa Dęba, korozja galwaniczna

Członek Austriackiego Centrum Biotechnologii Przemysłowej ACIB

Członek komitetu naukowego konferencji chromatografii preparatywnej PREP, USA

Kierownik Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej (od roku akad.  2014-2015)

Od 2016 Dziekan Wydziału Chemicznego

 

Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom